På grunnlag av en suboptimalisert infrastruktur realiseres IT-strategien i forlengelsen av virkelighetsoppfattelsen.Mer svada takk!

Om itsvada.no